Casa & Key Algarve Cookiebeleid

Casa & Key Algarve Cookiebeleid

Cookiebeleid van Casa & Key Algarve

Ingangsdatum: 2 februari 2024

Casa & Key Algarve respecteert uw privacy en veiligheid en doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, over uw gegevens- en privacyrechten en hoe u wordt beschermd.

1. WIE WIJ ZIJN EN ONS BELEIDSDOEL

Casa & Key Algarve en haar merken zijn volledig eigendom van en onder licentie van Elizabeth Freitas Pimenta Unipessoal LDA. Een makelaarskantoor gevestigd in Portugal, in de Algarve.

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe Casa & Key Algarve en haar merken uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van deze website en/of onze diensten, inclusief alle gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, aankoop of gebruik van onze diensten.

Gegevensbeheerder

Elizabeth Freitas Pimenta Unipessoal LDA bestaat uit de volgende handelsnamen:.

Casa & Key Algarve:www.casaandkeyalgarve.com

Casa & Key Algarve vakantiewoningen: www.rentals.casaandkeyalgarve.com

Dit privacybeleid wordt uitgegeven namens elke handelsnaam die toebehoort aan Elizabeth Freitas Pimenta Unipessoal LDA., de gegevensbeheerder van de bovengenoemde handelsnamen.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit beleid. Als u vragen heeft, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de DPO via de onderstaande gegevens.

Contact details

 • Casa & Key Algarve
 • DPO: Elizabeth Freitas Pimenta
 • E-mail: info@casaandkeyalagrve.com
 • Geregistreerd adres: Rua Drummond De Andrade Lote 26 1F Portimão 8500-610
 • Telefoonnummer: (+351) 966 509 048

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons via: info@casaandkeyalgarve.com

Koppelingen van derden

De websites van Elizabeth Freitas Pimenta Unipessoal LDA kunnen links naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Als u op deze links klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen of -praktijken. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

2. HOE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD

Om ervoor te zorgen dat we u de beste diensten, informatie en waarde voor uw vastgoedbeleggingen kunnen bieden, gebruiken we verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 1. Directe interacties. U kunt ons gegevens verstrekken via een persoonlijk adviesgesprek, door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
  • Vraag informatie aan over een woning(en) of dienst(en) door online een formulier in te vullen;
  • Selecteer ons als uw bemiddelings- of marketingpartner en maak een account bij ons aan;
  • Verzoek om vastgoed- en ondersteunende servicemarketing naar u toe te sturen;
  • Abonneer u op onze diensten of publicaties;
  • Voer een promotie of enquête in;
  • Geef ons feedback.
 2. Geautomatiseerde technologieën, interacties en cookies. Terwijl u met onze website communiceert, kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browse-acties en patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken.
 3. Derden of openbaar beschikbare bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen, zoals:
 • Analytics-aanbieders zoals Google, gevestigd buiten de EU;
 • Socialemediadiensten;
 • Advertentienetwerken;
 • Zoek informatieaanbieders

3. GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie die een individuele betrokkene direct en persoonlijk kan identificeren. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

 1. Identiteitsgegevens: voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, burgerlijke staat, titel
 2. Contactgegevens: factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers
 3. Marketing- en communicatiegegevens: voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen
 4. Transactiegegevens: details over betalingen van en naar u en andere gegevens van producten en diensten die u bij ons heeft gekocht
 5. Technische gegevens: internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen en locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om te communiceren of toegang te krijgen deze website
 6. Profielgegevens: uw klantidentificatienummer, aankopen of bestellingen, interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes
 7. Gebruiksgegevens: informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.

We kunnen ook geaggregeerde gegevens verzamelen, gebruiken en delen, zoals statistische of demografische gegevens, om te helpen bij het verbeteren van de producten en diensten die we leveren. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar wanneer ze worden opgeschoond voor aggregatiedoeleinden, bevatten ze geen details die direct of indirect uw identiteit zouden onthullen, en worden ze dus niet als persoonlijke gegevens beschouwd.

Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens: als we op grond van de wet of onder de voorwaarden van een contract dat we met u hebben persoonlijke gegevens moeten verzamelen en je deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat het contract uit te voeren dat we hebben of proberen uit te voeren om met u aan te gaan (bijvoorbeeld om u diensten te verlenen). In dit geval moeten we mogelijk een dienst die u bij ons heeft, annuleren; Mocht dit toch het geval zijn, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

4. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer we een contract moeten uitvoeren dat we met u zijn aangegaan of hebben gesloten
 • Waar het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten, mogen deze belangen niet terzijde worden geschoven
 • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting

Wij vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot telefonisch contact met u, het verzenden van direct marketingcommunicatie naar u via e-mail of op andere manieren. Wanneer u een verzoek bij ons heeft ingediend door een formulier in te vullen of onze diensten te kopen, gaan wij ervan uit dat u interesse heeft in die producten of diensten en soortgelijke producten of diensten die door of via ons of onze partners worden aangeboden, en dit is ons toegestaan ​​op grond van gegevensbescherming wetgeving om deze communicatie naar u te verzenden.

Wij voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming bij onze elektronische marketing en u hebt het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door ons een e-mail te sturen op: info@casaandkeyalgarve.com

Marketing

Ons doel is om u de best mogelijke opties te bieden bij de aankoop van uw woning in het buitenland. Ons maatwerkmodel voor werkinkoopservice zorgt ervoor dat u verstandig kunt investeren. Wij streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot bepaald gebruik van persoonlijke gegevens, met name op het gebied van marketing en reclame:

Promotionele aanbiedingen van ons - we kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om een ​​beeld te krijgen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat voor u interessant kan zijn. Zo bepalen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (dit noemen wij marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons hebt opgevraagd, een verzoek bij ons hebt ingediend, goederen of diensten bij ons hebt gekocht, als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u aan een wedstrijd deelnam of zich voor een promotie registreerde en, in elk geval , heeft u zich niet afgemeld voor het ontvangen van die marketing.

Marketing van derden - Wanneer u informatie opvraagt ​​over producten, diensten of eigendommen die door onze commerciële partners worden geleverd, geven wij uw persoonlijke gegevens aan hen door en kunnen zij contact met u opnemen over die producten, diensten of eigendommen. We zullen uw uitdrukkelijke toestemming krijgen voordat we de persoonlijke gegevens die voor dat doel zijn verstrekt, delen met een ander bedrijf of organisatie (anders dan wijzelf) voor marketingdoeleinden.

Afmelden - U kunt op elk moment verzoeken dat wij, of derden, geen contact meer met u opnemen en u geen marketingberichten of materiaal meer sturen. Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een product-/dienstaankoop, product-/dienstervaring of andere transacties.

Wijziging van doel - We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we deze redelijkerwijs nuttig of verenigbaar met het oorspronkelijke doel achten. Als u uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen.

Als we uw persoonlijke gegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons dit toestaat.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

5. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de hieronder genoemde partijen voor de doeleinden uiteengezet in paragraaf 4 hierboven.

 • Interne derde partijen
 • Externe derde partijen
 • Specifieke derde partijen zoals commerciële partners en rechtspersonen
 • Derde partijen aan wie wij ervoor kunnen kiezen delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er iets verandert in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze privacyverklaring.

Wij eisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan ​​niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan ​​hen alleen toe uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

6. GEGEVENSBEVEILIGING

Wij streven er voortdurend naar om ervoor te zorgen dat er veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens verloren gaan, op een ongeoorloofde manier worden gebruikt of geopend, gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot werknemers, agenten, opdrachtnemers en andere derde partijen die een zakelijke noodzaak hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om eventuele vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en eventuele toepasselijke toezichthouders op de hoogte stellen van een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

7. GEGEVENSBEHOUD

Hoe lang gebruikt u mijn persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de passende bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

Volgens de wet zijn wij voor belastingdoeleinden verplicht om informatie over onze klanten gedurende zes jaar te bewaren nadat zij niet langer klant zijn. In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie Verzoek om verwijdering hieronder voor meer informatie.

8. UW WETTELIJKE RECHTEN

U heeft het recht om:

 1. Toegang - tot uw persoonlijke gegevens. Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en controleren of deze correct zijn en wij deze rechtmatig verwerken. Om veiligheidsredenen wordt u mogelijk gevraagd uw identiteit te verifiëren voordat uw gegevens worden vrijgegeven.
 2. Correctie - van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u bewaren, laten corrigeren. Mogelijk is verificatie van uw identiteit en de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt vereist.
 3. Wissen - van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als u met succes uw recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), als we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of als we uw persoonlijke gegevens moeten wissen om voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen vanwege specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op de hoogte zullen worden gesteld op het moment van uw verzoek.
 4. Bezwaar maken - tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer wij vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets is aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u denkt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken, die uw rechten en vrijheden tenietdoen.
 5. Verwerking beperken - hiermee kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze verwijderen; (c) wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u ​​bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.
 6. Overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen uw persoonsgegevens aan u, of aan een door u gekozen derde partij, verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waarbij we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.
 7. Toestemming intrekken - op elk moment waarop we afhankelijk zijn van toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij u mogelijk bepaalde producten of diensten niet leveren. Wij zullen u laten weten of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Voor meer informatie over deze rechten verwijzen wij u naar sectie 9. Als u een van de hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via: info@casaandkeyalgarve.com.

Kosten voor gegevenstoegang

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we weigeren aan verzoeken te voldoen onder onrechtmatige omstandigheden.

Authenticatievereisten

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om uw andere rechten uit te oefenen) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te bespoedigen.

Tijdslimiet om te reageren

De tijd om te reageren zal afhankelijk zijn van het verzoek en de urgentie van de situatie. Wij proberen binnen één maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft ingediend. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u op de hoogte houden. In geval van een urgente situatie of inbreuk zullen wij ons best doen om u binnen 72 uur, of zo snel als praktisch mogelijk is, op de hoogte te stellen of te reageren.

9. RECHTMATIGE BASIS

Gerechtvaardigd belang betekent het belang van de onderneming(en) en bij het uitvoeren en beheren van de onderneming om u de beste service/product en ervaring te bieden om uw zoektocht, aankoop en investering(en) in onroerend goed te vergemakkelijken. We overwegen en balanceren elke mogelijke impact op u en uw rechten voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan ​​zijn).

Uitvoering van een contract betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een dergelijk contract aangaat.

Voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting betekent het verwerken van uw persoonlijke gegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

DERDEN

Interne derde partijen

Merken/handelsnamen gecontroleerd door Elizabeth Freitas Pimenta Unipessoal LDA., optredend als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Externe derde partijen

 • Professionele adviseurs die optreden als verwerker of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.

Toezichthouders en andere autoriteiten, die kunnen optreden als verwerker of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd in Portugal (of in het buitenland, met betrekking tot eigendommen, producten of diensten in het buitenland) die onder bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.

 • Commerciële partners die verwerkings-, technische en beveiligingsdiensten of producten, diensten of informatie met betrekking tot onroerend goed leveren, waaronder makelaars in onroerend goed, projectontwikkelaars, particuliere verkopers, advocaten en notarissen, hypotheek- en financiële dienstverleners, organisatoren van evenementen, media- en marketingbedrijven.