HRCKA7 - Villa Bliss - 450m² Luxe Oase met Zoutwater zwembad - HRCKA7

HRCKA7 - Villa Bliss - 450m² Luxe Oase met Zoutwater zwembad

Video
VAKANTIE VERHUUR
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/e2d8117f-29c7-4b9d-9b93-7493b3099531.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/3dee77a4-e8ae-4928-acb3-adfde7b68d06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/d759b225-9f5e-4eb9-9f02-643119a475c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/a1f862b4-1bcc-405c-b853-17e993d76307.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/907e23c4-514d-4b6e-ae24-be9bd8589450.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/f94e8cb3-bab7-4d95-ba1e-af457ebd1a70.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/b030253f-9445-4908-b273-0cef6f899fee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/1e240c2c-a7f7-4c98-8107-fe54ec7c265c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/0d33ac8b-672a-4ef7-ad63-3bc39eee52dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/60235f7b-4801-4951-802f-04b9bcfc0d26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/bb8d3bba-5325-4809-8853-343255260457.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/ead3cfd4-c994-40a6-85f8-2b678d08ff15.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/697d0d77-9d72-43e9-8e06-4bb79ae03bb9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/82ee49dd-11fb-4eb8-ac1b-b1ff5db86ba9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/8b222579-c86d-4140-9ebd-0fbf72836f5c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/65122f9b-95a1-45e2-8441-56df26c44b79.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/37489202-af1c-465d-8772-53a3ac7c0672.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/976fec9d-19ec-489a-b8d4-359732182215.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/49e0f571-7f6e-4fb0-a638-04f42abd0085.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/165fe5b8-ad57-4565-9488-433843d1d334.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/fc751065-76f1-4baa-be55-3539918e2a17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/ea07d139-c3c7-4611-8665-2b9d5cd766dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/943e344d-b0d9-4b5d-8094-f895cdb9beb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/5e694d01-18ba-4af1-b2f8-7bb82205caf3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/12b010d2-cf26-4c57-a8cb-36e3d81d22c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/2d4944f0-6053-44dd-90f4-21cd1c663a78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/40ce257d-807c-4979-ba32-3449ae2588c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/60c29b62-5e21-44c0-8223-94ec91e142e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/15829525-e5f8-4667-8295-3bccf8432fac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/9900328f-6317-4fc0-90c1-ba38986b92f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/d9adb043-6cca-4011-8a5e-5eb5c9c9380c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/f0128ebe-bde0-4440-a377-f0bd52fb437f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/7960c8b7-53f7-47f3-9fc0-083fb577da31.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/d9052733-bf3d-47ee-8e2c-b4e1a281f096.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/aefafdef-b0d7-4ea8-a58c-721840fa1cc7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/982b620a-c2a0-40d7-8568-e729ea2e516b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/bbaeef5e-71e5-432e-9c87-0eb25b85b000.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/2c79832b-94bc-4386-9ce5-d78d894182af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/95c8f958-59b0-4bc6-9379-3d2122e57b4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/e9fe373e-f5d4-4230-9bbf-b606bae63bd9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/3c5ba4e2-5f6a-45e4-b222-412238abb087.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/3f232e26-466d-4830-9327-dbc34e0f2d1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/a6023f1c-8175-493d-9606-0cc4b52acc46.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/79c4ac0f-75d3-4ade-b6a0-84b67e8910cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/7f05a187-1a3c-497c-9085-ad9422cf9b0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/21f348b5-1ce8-4496-9406-f3b22b89f8ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/c377db53-3e27-4d65-aa55-b03043710e5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/af1d53f1-0116-4fbb-8aba-efdd9b006fea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/597defc9-36a0-4eb3-be99-21c28842cd45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/a5443f62-4891-416f-b4c5-6eee5fc23bde.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/9edf1f4c-6f36-4b0e-bd23-8a66422c6605.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/847080e1-ea46-43e9-bab7-800fbcc2a1a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/e1e12f3e-88d8-4847-bbe3-0fd6d31e5707.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/41fa4925-2ed7-4002-9391-b8ca989e180d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/7832d7ff-0e02-489f-b43f-c8889e302ba1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/cfd17ae3-4750-4ba3-bef9-3432c5534f32.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/7763d1f3-6695-4b1f-83ca-eb869d715bc6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/fc82924f-c69d-4933-9d56-862091ebb98a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/471f6b08-65b7-4b29-a7fa-c4342114a613.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/b7d8b6ef-5f6b-46b5-8f24-d4b56e68beb6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/d714b26b-b821-4664-986e-c6ada383b547.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/d0f3ac39-3edd-4cbe-aa19-00c823598491.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/1400f4eb-ba3a-4437-9483-7d893e559670.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/93304e17-6f16-4ea0-ab91-6b18ab1e662a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/7453a7f0-1ab1-4a9d-bdac-83fc2aa47326.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/7e36b0f8-24df-462c-a4b9-a5004649aad6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/97a719f4-63cb-4e74-9344-2c65b41acdbf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/37993eec-eeda-4ead-b071-ffd57a357fd7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/a924f36b-1171-4903-b16c-4a7b499ba5a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/023a3e74-f04d-43ad-8b52-b9754af49833.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/b1cb6426-da1d-4be9-b36f-24b8492168a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/87710cf2-d278-44a6-901e-61bbae57b129.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/a330ef15-41c5-40f6-bc2b-0356bb70fda9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/ed4b1a44-61dc-4d4c-b7a1-05b04fec8a32.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/e2d8117f-29c7-4b9d-9b93-7493b3099531.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/3dee77a4-e8ae-4928-acb3-adfde7b68d06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/d759b225-9f5e-4eb9-9f02-643119a475c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/a1f862b4-1bcc-405c-b853-17e993d76307.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/907e23c4-514d-4b6e-ae24-be9bd8589450.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/f94e8cb3-bab7-4d95-ba1e-af457ebd1a70.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/b030253f-9445-4908-b273-0cef6f899fee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/1e240c2c-a7f7-4c98-8107-fe54ec7c265c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/0d33ac8b-672a-4ef7-ad63-3bc39eee52dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/60235f7b-4801-4951-802f-04b9bcfc0d26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/bb8d3bba-5325-4809-8853-343255260457.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/ead3cfd4-c994-40a6-85f8-2b678d08ff15.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/697d0d77-9d72-43e9-8e06-4bb79ae03bb9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/82ee49dd-11fb-4eb8-ac1b-b1ff5db86ba9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/8b222579-c86d-4140-9ebd-0fbf72836f5c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/65122f9b-95a1-45e2-8441-56df26c44b79.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/37489202-af1c-465d-8772-53a3ac7c0672.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/976fec9d-19ec-489a-b8d4-359732182215.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/49e0f571-7f6e-4fb0-a638-04f42abd0085.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/165fe5b8-ad57-4565-9488-433843d1d334.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/fc751065-76f1-4baa-be55-3539918e2a17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/ea07d139-c3c7-4611-8665-2b9d5cd766dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/943e344d-b0d9-4b5d-8094-f895cdb9beb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/5e694d01-18ba-4af1-b2f8-7bb82205caf3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/12b010d2-cf26-4c57-a8cb-36e3d81d22c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/2d4944f0-6053-44dd-90f4-21cd1c663a78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/40ce257d-807c-4979-ba32-3449ae2588c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/60c29b62-5e21-44c0-8223-94ec91e142e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/15829525-e5f8-4667-8295-3bccf8432fac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/9900328f-6317-4fc0-90c1-ba38986b92f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/d9adb043-6cca-4011-8a5e-5eb5c9c9380c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/f0128ebe-bde0-4440-a377-f0bd52fb437f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/7960c8b7-53f7-47f3-9fc0-083fb577da31.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/d9052733-bf3d-47ee-8e2c-b4e1a281f096.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/aefafdef-b0d7-4ea8-a58c-721840fa1cc7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/982b620a-c2a0-40d7-8568-e729ea2e516b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/bbaeef5e-71e5-432e-9c87-0eb25b85b000.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/2c79832b-94bc-4386-9ce5-d78d894182af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/95c8f958-59b0-4bc6-9379-3d2122e57b4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/e9fe373e-f5d4-4230-9bbf-b606bae63bd9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/3c5ba4e2-5f6a-45e4-b222-412238abb087.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/3f232e26-466d-4830-9327-dbc34e0f2d1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/a6023f1c-8175-493d-9606-0cc4b52acc46.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/79c4ac0f-75d3-4ade-b6a0-84b67e8910cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/7f05a187-1a3c-497c-9085-ad9422cf9b0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/21f348b5-1ce8-4496-9406-f3b22b89f8ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/c377db53-3e27-4d65-aa55-b03043710e5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/af1d53f1-0116-4fbb-8aba-efdd9b006fea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/597defc9-36a0-4eb3-be99-21c28842cd45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/a5443f62-4891-416f-b4c5-6eee5fc23bde.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/9edf1f4c-6f36-4b0e-bd23-8a66422c6605.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/847080e1-ea46-43e9-bab7-800fbcc2a1a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/e1e12f3e-88d8-4847-bbe3-0fd6d31e5707.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/41fa4925-2ed7-4002-9391-b8ca989e180d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/7832d7ff-0e02-489f-b43f-c8889e302ba1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/cfd17ae3-4750-4ba3-bef9-3432c5534f32.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/7763d1f3-6695-4b1f-83ca-eb869d715bc6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/fc82924f-c69d-4933-9d56-862091ebb98a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/471f6b08-65b7-4b29-a7fa-c4342114a613.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/b7d8b6ef-5f6b-46b5-8f24-d4b56e68beb6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/d714b26b-b821-4664-986e-c6ada383b547.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/d0f3ac39-3edd-4cbe-aa19-00c823598491.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/1400f4eb-ba3a-4437-9483-7d893e559670.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/93304e17-6f16-4ea0-ab91-6b18ab1e662a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/7453a7f0-1ab1-4a9d-bdac-83fc2aa47326.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/7e36b0f8-24df-462c-a4b9-a5004649aad6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/97a719f4-63cb-4e74-9344-2c65b41acdbf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/37993eec-eeda-4ead-b071-ffd57a357fd7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/a924f36b-1171-4903-b16c-4a7b499ba5a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/023a3e74-f04d-43ad-8b52-b9754af49833.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/b1cb6426-da1d-4be9-b36f-24b8492168a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/87710cf2-d278-44a6-901e-61bbae57b129.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/a330ef15-41c5-40f6-bc2b-0356bb70fda9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/104329/ed4b1a44-61dc-4d4c-b7a1-05b04fec8a32.jpg
 • 5
 • 4
 • 450m2
Ref: HRCKA7
Huurprijs 5 688 € /week
 • 5
 • 4
 • 450m2
Ref: HRCKA7

Villa Bliss - 450m² Luxe Oase met Zoutwater zwembad

OM EEN RESERVERING TE MAKEN, KLIKT U GEWOON OP EEN LINK IN DE BESCHRIJVING HIERONDER
 
 
Welkom bij Villa Bliss, een geliefd heiligdom met 3 verdiepingen privé en serene leefruimte, weelderige tropische tuinen en een prachtig panoramisch uitzicht op de heuvels en de zee. Villa Bliss ligt op de perfecte locatie: 15 minuten naar Vilamoura, Quarteira en Albufeira, 20 minuten naar de luchthaven van Faro en 40 minuten naar Lagos.
 
 
Er is een zoutwaterzwembad, prachtige palmbomen, een barbecue en 4 verschillende opties om buiten te eten. Het hoofdgebouw met 2 verdiepingen is geschikt voor 8 of meer personen, maar is ook perfect voor een luxe romantisch uitje alleen voor 2! Het appartement op de begane grond met een eigen keuken en eetkamer is geschikt voor 4 personen. Villa Bliss is een sereen, veilig en volledig privé heiligdom voor uw perfecte vakantie elk seizoen van het jaar.
 
 
De ruimte
 
 
De hoofdvilla heeft twee niveaus. Op het eerste niveau van de hoofdvilla vindt u de gastronomische keuken, ruime eetkamer, een slaapkamer en een complete badkamer. De slaapkamer op het eerste niveau is ingesteld om 2 te slapen, maar kan op verzoek worden ingesteld om 4 te slapen.
 
 
Op het tweede niveau van de hoofdvilla vindt u een complete badkamer met twee slaapkamers en een grote slaapkamer met een complete ensuite badkamer. De hoofdslaapkamer heeft een groot balkon met prachtige panoramische heuvels en uitzicht op zee. Ga buiten op het balkon zitten om naar de zonsopgang te kijken of geniet van uw koffie of wijn terwijl u luistert naar de vogels die fluiten. De hoofdslaapkamer is geschikt voor 2 personen. 
 
 
Een van de twee andere slaapkamers op het tweede niveau is ingesteld om 2 te slapen, maar kan op verzoek ook worden ingesteld voor 4 personen. 
 
 
Het onafhankelijke appartement met één slaapkamer is volledig zelfvoorzienend en gescheiden van de hoofdvilla. Het appartement met een slaapkamer heeft een keuken, een eettafel, een woonkamer met een slaapbank voor 2 personen, een complete badkamer en een slaapkamer voor 2 personen.
 
 
De hoofdvilla is geschikt voor minimaal 1 en maximaal 12 personen. Het onafhankelijke appartement met één slaapkamer is geschikt voor 4 personen. In totaal is Villa Bliss geschikt voor maximaal 16 personen. Villa Bliss is ook uitgerust met een wieg en kinderstoel. Dit is een familie heiligdom; geen feesthuis.
 
 
Gasten hebben toegang tot het hele pand en alle woonruimte, waaronder een hoofdgebouw met 2 verdiepingen en een onafhankelijk appartement. Het terrein is volledig omheind, omheind en privé met een volledig beveiligde hoofdpoort voor het betreden en verlaten van het pand.
 
 
De parkeergelegenheid op het terrein is geschikt voor maximaal 5 auto's.
 
 
Vergeet uw takenlijst of zorg ervoor met behulp van het snelle glasvezelinternet dat plaats biedt aan veel apparaten tegelijk en geniet van uw perfecte vakantie in de rust, veiligheid en schoonheid van Villa Bliss.
 
 
 
 
De locatie
 
 
Deze mooie en comfortabele villa is een aangenaam alternatief voor uw typische vakantieoord. Met gemakkelijke toegang tot routes naar grotere steden, is dit het perfecte huis voor een rustige vakantie met de mogelijkheid om verder te verkennen. Villa Bliss ligt op de perfecte locatie en ligt op slechts 15 minuten van Vilamoura, Quarteira en Albufeira, 20 minuten naar de luchthaven van Faro en 40 minuten naar Lagos.
 
 
Boliqueime is een charmant, typisch Portugees dorpje binnen 10 minuten van bijna alles wat de Centrale Algarve te bieden heeft, waaronder 13 golfbanen van wereldklasse. Het is verrassend genoeg slechts 5 km van de kust en Vilamoura is te zien vanaf de balkons van de villa.
 
 
Het dorp ligt op slechts een paar minuten lopen en heeft alles wat je nodig hebt van dag tot dag en van nacht tot nacht! Er zijn grote en kleine supermarkten, bars, restaurants, een bank, een apotheek / apotheek en kliniek, een postkantoor, een school en het kroonjuweel aan de voorkant en het centrum van het dorp, de prachtige 17e-eeuwse katholieke kerk.
 
 
De lokale supermarkt in het dorp is prima voor dagelijkse benodigdheden, maar het zou een zeer dure manier zijn om alles te kopen wat je nodig hebt voor je verblijf. Het beste zou zijn om naar een van de grote winkelcentra te reizen. De 2 belangrijkste winkelcentra bevinden zich in Guia en Faro. Guia Shopping ligt ongeveer 3 km ten westen, Auchan in Faro ligt ongeveer 5 km ten oosten en Apolonia in Almancil ligt op 3 km ten oosten.
 
 
Je weg vinden
 
 
Vervoer met de auto is ideaal op deze locatie, maar het is mogelijk om naar de nabijgelegen winkels, restaurants en bars te lopen. Uber is altijd een optie voor degenen die liever niet rijden.
 
 
Winterverhuur
 
 
Deze accommodatie is beschikbaar voor een langer verblijf in het laagseizoen. We kunnen kortingstarieven per geval aanbieden, dus neem contact met ons op voor meer informatie.
 
 
 
 
SEF-vereisten
 
 
Alle eigenaren van onroerend goed in Portugal zijn wettelijk verplicht om toeristische en gastinformatie te melden aan de Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Op het moment van reserveren sturen wij u een leeg SEF-formulier dat u vóór uw aankomst moet invullen en naar ons moet retourneren. Dit is een verplichte eis.
 
 
Overige bijzonderheden
 
 
Een restitueerbare borg van € 350 is vereist in contanten bij aankomst of betaald via PayPal. De borg wordt binnen 7 dagen na het uitchecken gerestitueerd na een bevredigende inspectie en met dezelfde betaalmethode.
 
 
Korting op langere verblijven is mogelijk in het laagseizoen (november tot maart).
 
 
De huishouding wordt verzorgd onder het Portugese keurmerk "Clean Safe", zodat alle overheidsrichtlijnen volgens de hoogste normen worden gevolgd.
 
 
Zie het gedeelte REGELS EN KOSTEN voor eventuele kosten.
 
 
Mijn co-host Gianny is altijd beschikbaar voor eventuele vragen tijdens uw verblijf. Hij zal u helpen eventuele problemen op te lossen en een meet and greet te organiseren bij aankomst.
 
 
 
 
Licentienummer
128352/AL

eigendomseigenschappen

 • Air conditioning
 • Balcony
 • Bathtub
 • BBQ
 • Bidet
 • Board games / puzzles
 • Bootle of Water
 • Cable TV
 • Carbon monoxide detector
 • Children welcome
 • Children's play area
 • Cleaning Products
 • Clothes hangers
 • Coffee machine
 • Dining area
 • Dishwasher
 • Fire alarms or smoke detectors
 • Fire extinguishers
 • Fireplace
 • Flat screen TV
 • Free Wi-Fi
 • Fully equipped kitchen
 • Garden view
 • Hairdryer
 • Highchair
 • Hand sanitizer
 • Iron
 • Kitchenware
 • Linen
 • Microwave
 • Metal keys access
 • Non-feather pillow
 • Outdoor dining area
 • Outdoor furniture
 • Outdoor parking
 • Outdoor pool
 • Oven
 • Patio
 • Playpen / Cot
 • Pool view
 • Private bathroom
 • Private Entrance
 • Private pool
 • Reading light
 • Refrigerator
 • Saltwater pool
 • Shower
 • Single-room air conditioning
 • Sitting area
 • Socket near the bed
 • Sofa
 • Stovetop
 • Streaming service (such as Netflix)
 • Table
 • Tea/Coffee maker
 • Terrace
 • Toaster
 • Toilet paper
 • Towels
 • Upper floor reachable by stairs only
 • Walk in shower
 • Wardrobe / closet
 • Washing machine
 • Wheelchair access
 • Wine / Champagne
 • Wine glasses

Plaats

Informeer

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door de website te gebruiken, bevestigt u dat u het gebruik van cookies accepteert in overeenstemming met ons privacybeleid.   Kom meer te weten