ADP6118 - STACCATO T6 IN VENDITA A ALBUFEIRA - ADP6118

ADP6118 - STACCATO T6 IN VENDITA A ALBUFEIRA

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/42fe9165-c1a4-4c99-a49e-87bd4d798ca1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/ce580bc2-b1c1-4250-882b-bcf7898a6ce8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/a5570eb5-ba58-473d-9ae3-84b22ea7db85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/19817c8d-2d34-490b-94e6-e9c8be84369a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/a5f2f149-4cfc-4151-95c5-d9bcf0bc9dc6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/cc4873ed-aae7-482d-88d6-d0ecd12ba5c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/5f7f38ce-6c89-4d23-b1dd-a01e4a14a00d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/75e067fc-9c66-4b5a-96de-86dc096153ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/de6e25ad-72d2-4829-8348-4c3f562fd043.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/0eaf7cd9-b3a3-44cb-b11c-a906d33ebec1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/a82e030a-0ca4-4ac3-8a5d-0325a24af1b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/19c1109b-fc17-4ad8-9161-fa013072ef04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/64999cbf-86c6-4845-9800-9f9f77540933.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/14364742-75b3-438d-87af-9af9bb04a25e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/d7874fec-b97d-4b90-805d-365166dfbad4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/046c3368-c693-41e2-8103-93e469afc4e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/3a01fe20-4fc7-445b-88b1-df3fb7f0840b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/ea9be42d-e233-4c0f-a948-4b35b3938198.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/4da95e2f-24ce-4c40-a03e-9bd50ceb5bad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/7d670338-5c70-42c5-a5ca-7330635bcaf6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/2d41411a-3360-4407-a62f-2b3671721f49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/01faa2b7-c8a8-483d-b90a-456ff97bbed5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/605d2050-172f-4a79-9950-c093a9f4f3da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/8534be0d-23f1-456e-843e-2470250df849.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/acba663f-8758-4047-ab67-00dccddd180d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/1d860926-3513-4c10-9395-0fc310fe87a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/391f0201-a024-42ea-adb2-4934e5f33ba4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/318bca00-f8b1-4529-a1fe-ba34c95f7ea8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/8cd3ec48-6792-4012-954b-e5b270c53b28.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/daf1df13-808e-4dc5-81f1-2565557f8e85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/ca8cbc62-0019-43a9-b2a0-659310d65a5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/088f2f2c-aa6e-4a69-a0bc-1b46dd516987.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/4a3b009c-b2fe-4ca2-aae9-441ea6a6a9f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/9c0dd533-d4b7-4a70-bbd5-f5e062b5cb1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/eafbd852-a438-4fc7-a1b2-9bbb29eaaa63.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/b34d4e3c-bf62-4a03-a42c-4c88eaa771e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/98709e3a-d45d-47bd-bf42-9e26bb808852.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/c301acb4-d6ec-4eb3-92c4-eeb13ed910af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/ef5224db-e85d-4ff8-a591-2499dd620269.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/b3005c8c-487a-47d3-ac30-fb42f9844328.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/e7a62340-f72c-4e3f-a872-ca445c40fb68.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/8120f3f4-8bfd-4c31-8d0c-cb011c7fc818.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/098bb0da-841c-4b39-8d91-6bb191b9e084.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/ffc27736-2c53-46b3-a683-dd32c8df2da2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/98fcef1d-156d-460b-8371-f38fd6b672fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/fa82c92d-a437-4fdf-aed0-460a0a325310.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/3b125bea-25ca-4825-a3dc-fc0ff2ac1a0c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/5c8765df-bb0e-4721-a46f-dcc82f55c4a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/dee2ec8a-ffa7-485e-bed9-a29b37c2c155.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/3e98c43f-ca7f-4498-9340-65d1e49789b9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/2bcaff4e-d552-45ef-bfb9-55f5a3ad6218.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/e5b30fb7-48e2-47ca-92fe-4d54798bed3a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/c17a8764-8b08-4663-a3e5-60da1eb21d9c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/2db200d3-82e2-4937-b47b-e4058e1f5655.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/0b5d9310-3461-4359-8906-d9a27a5a8e7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/2f0eff10-32cd-41c1-9b54-daa15f1d40e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/1330e2d8-eae7-4803-bb58-d40d77ae08eb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/b97c79a1-61be-4624-9f9f-9f688f00bb43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/d18a71e8-7230-46fe-ae2f-96cdc23d24a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/b3107264-614a-4f68-bfe3-653fd58f9b87.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/4a19f364-dea6-4f1d-8f62-1e42b748975d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/4ee45713-4895-4d49-a6b6-e6bcf56cb0e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/478ff619-6ffa-487c-9bd9-edc3cd4e78b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/1adcb83b-6fcf-4990-8e4d-45687b9140bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/1e09c17f-7c32-4298-bdac-f4148d40312c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/e7fe238d-57d4-4042-9e17-0aa8045316c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/91ae37b1-1b28-4de4-83d7-e809b66dbbcb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/7cbed441-fd32-46fb-ae0e-75ddc072f675.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/d2b28f78-8f2a-4d5a-9122-0aa49c34b672.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/f0d49098-a445-4feb-b6e2-1d88801baf84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/2b6198aa-7553-4ffb-866f-dcaabff8d486.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/850b6b90-7248-42ef-ade8-5e39b5ac5c01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/c493cd84-dfd6-4050-ad87-f24b25a8523b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/6095b05f-98bd-4385-a13f-7dbb8488629e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/c177f138-275f-4df6-bd3f-52e27c696bd9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/69608bb5-a856-4ad5-ac3d-e97b7ff3bb40.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/14f1a42c-8a7c-4f54-8dfa-0c15c4bff2a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/2761917e-e9d5-4897-b7ba-3ad0c370c05d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/24a60a97-67dd-4f73-8ca3-e7c44aa2f6a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/8f74a7fd-34ee-4c92-ac25-59b63201703b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/58800669-2307-4767-976f-913a45916e74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/a339256c-6d27-43b3-843e-b145d3925d21.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/759c4d3b-186c-450a-890e-e95e25742ec1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/6860d177-6bfe-4f0a-89bf-4d33a92af8b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/e92518f8-f956-4d53-90f2-83f30d72155c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/175da0a0-b327-4c16-a157-4499c6f3dc88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/fa6a97c1-bbbf-4cc5-8868-66b3d0cfd060.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/39fc63ee-5efb-4dce-9897-3d4ebe12e8f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/ee9ac36f-ffed-47a9-b4ad-00b1f354e118.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/1132bc98-4b7a-4761-99b8-7d2e628e7e6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/d76a526b-9525-43a7-95ce-4202898d9969.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/9ebd059e-2942-4552-ad5a-5518a9aaeeb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/4fac6c76-db62-4485-9bb6-6a2883851a75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/895262c6-51e8-4e6d-b72c-aa70d34e9700.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/df951f0e-e608-48a4-9c67-777fde357c4b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/feb02126-4bfe-44d8-83be-a9482189ce79.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/7ee18d42-7f93-423c-ac3a-d0524ca5bf68.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/18d015ca-19c2-40dd-ad60-041dc2fa6dfe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/dcd9f3fa-a541-49e1-821c-85b4b0a45530.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/0c9c5ec0-9e14-4229-8e2c-acc7cb0e6afe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/33c7dbdd-2e0b-450a-9e36-183469368a02.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/25e9caf7-88e9-4e78-b515-48e320e9de88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/9a6238a4-4cd9-4e83-946f-e23829b3907e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/b7a58b28-eb15-47c5-ad0a-5dfe71c9351e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/bc8d869a-9737-4ca8-b6a1-2e68e40f18ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/2484141e-809e-4938-80f6-03593a2cc293.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/c654d581-0747-4527-ac1d-65e2c572003e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/043eda5e-a7fd-4160-b9ca-8e8ddedbb0c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/e0b13503-127c-44c3-974e-95da5d3b8b3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/5bdaf53c-7254-4163-89d3-f4c8b14cd223.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/f6df10db-51a4-4209-a3a9-e6d68d9dc708.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/8b502bb7-eaa9-424d-a61e-7e9e2da48f8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/1294c0c6-b27c-4583-ba9f-45753e9200f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/9d82d08c-7842-468b-81d7-65d1b3a90220.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/663a71cf-c21e-4eb7-8544-60d40ad5bb61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/42fe9165-c1a4-4c99-a49e-87bd4d798ca1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/ce580bc2-b1c1-4250-882b-bcf7898a6ce8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/a5570eb5-ba58-473d-9ae3-84b22ea7db85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/19817c8d-2d34-490b-94e6-e9c8be84369a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/a5f2f149-4cfc-4151-95c5-d9bcf0bc9dc6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/cc4873ed-aae7-482d-88d6-d0ecd12ba5c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/5f7f38ce-6c89-4d23-b1dd-a01e4a14a00d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/75e067fc-9c66-4b5a-96de-86dc096153ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/de6e25ad-72d2-4829-8348-4c3f562fd043.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/0eaf7cd9-b3a3-44cb-b11c-a906d33ebec1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/a82e030a-0ca4-4ac3-8a5d-0325a24af1b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/19c1109b-fc17-4ad8-9161-fa013072ef04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/64999cbf-86c6-4845-9800-9f9f77540933.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/14364742-75b3-438d-87af-9af9bb04a25e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/d7874fec-b97d-4b90-805d-365166dfbad4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/046c3368-c693-41e2-8103-93e469afc4e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/3a01fe20-4fc7-445b-88b1-df3fb7f0840b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/ea9be42d-e233-4c0f-a948-4b35b3938198.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/4da95e2f-24ce-4c40-a03e-9bd50ceb5bad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/7d670338-5c70-42c5-a5ca-7330635bcaf6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/2d41411a-3360-4407-a62f-2b3671721f49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/01faa2b7-c8a8-483d-b90a-456ff97bbed5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/605d2050-172f-4a79-9950-c093a9f4f3da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/8534be0d-23f1-456e-843e-2470250df849.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/acba663f-8758-4047-ab67-00dccddd180d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/1d860926-3513-4c10-9395-0fc310fe87a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/391f0201-a024-42ea-adb2-4934e5f33ba4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/318bca00-f8b1-4529-a1fe-ba34c95f7ea8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/8cd3ec48-6792-4012-954b-e5b270c53b28.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/daf1df13-808e-4dc5-81f1-2565557f8e85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/ca8cbc62-0019-43a9-b2a0-659310d65a5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/088f2f2c-aa6e-4a69-a0bc-1b46dd516987.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/4a3b009c-b2fe-4ca2-aae9-441ea6a6a9f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/9c0dd533-d4b7-4a70-bbd5-f5e062b5cb1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/eafbd852-a438-4fc7-a1b2-9bbb29eaaa63.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/b34d4e3c-bf62-4a03-a42c-4c88eaa771e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/98709e3a-d45d-47bd-bf42-9e26bb808852.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/c301acb4-d6ec-4eb3-92c4-eeb13ed910af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/ef5224db-e85d-4ff8-a591-2499dd620269.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/b3005c8c-487a-47d3-ac30-fb42f9844328.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/e7a62340-f72c-4e3f-a872-ca445c40fb68.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/8120f3f4-8bfd-4c31-8d0c-cb011c7fc818.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/098bb0da-841c-4b39-8d91-6bb191b9e084.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/ffc27736-2c53-46b3-a683-dd32c8df2da2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/98fcef1d-156d-460b-8371-f38fd6b672fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/fa82c92d-a437-4fdf-aed0-460a0a325310.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/3b125bea-25ca-4825-a3dc-fc0ff2ac1a0c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/5c8765df-bb0e-4721-a46f-dcc82f55c4a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/dee2ec8a-ffa7-485e-bed9-a29b37c2c155.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/3e98c43f-ca7f-4498-9340-65d1e49789b9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/2bcaff4e-d552-45ef-bfb9-55f5a3ad6218.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/e5b30fb7-48e2-47ca-92fe-4d54798bed3a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/c17a8764-8b08-4663-a3e5-60da1eb21d9c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/2db200d3-82e2-4937-b47b-e4058e1f5655.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/0b5d9310-3461-4359-8906-d9a27a5a8e7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/2f0eff10-32cd-41c1-9b54-daa15f1d40e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/1330e2d8-eae7-4803-bb58-d40d77ae08eb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/b97c79a1-61be-4624-9f9f-9f688f00bb43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/d18a71e8-7230-46fe-ae2f-96cdc23d24a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/b3107264-614a-4f68-bfe3-653fd58f9b87.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/4a19f364-dea6-4f1d-8f62-1e42b748975d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/4ee45713-4895-4d49-a6b6-e6bcf56cb0e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/478ff619-6ffa-487c-9bd9-edc3cd4e78b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/1adcb83b-6fcf-4990-8e4d-45687b9140bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/1e09c17f-7c32-4298-bdac-f4148d40312c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/e7fe238d-57d4-4042-9e17-0aa8045316c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/91ae37b1-1b28-4de4-83d7-e809b66dbbcb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/7cbed441-fd32-46fb-ae0e-75ddc072f675.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/d2b28f78-8f2a-4d5a-9122-0aa49c34b672.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/f0d49098-a445-4feb-b6e2-1d88801baf84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/2b6198aa-7553-4ffb-866f-dcaabff8d486.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/850b6b90-7248-42ef-ade8-5e39b5ac5c01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/c493cd84-dfd6-4050-ad87-f24b25a8523b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/6095b05f-98bd-4385-a13f-7dbb8488629e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/c177f138-275f-4df6-bd3f-52e27c696bd9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/69608bb5-a856-4ad5-ac3d-e97b7ff3bb40.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/14f1a42c-8a7c-4f54-8dfa-0c15c4bff2a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/2761917e-e9d5-4897-b7ba-3ad0c370c05d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/24a60a97-67dd-4f73-8ca3-e7c44aa2f6a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/8f74a7fd-34ee-4c92-ac25-59b63201703b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/58800669-2307-4767-976f-913a45916e74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/a339256c-6d27-43b3-843e-b145d3925d21.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/759c4d3b-186c-450a-890e-e95e25742ec1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/6860d177-6bfe-4f0a-89bf-4d33a92af8b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/e92518f8-f956-4d53-90f2-83f30d72155c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/175da0a0-b327-4c16-a157-4499c6f3dc88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/fa6a97c1-bbbf-4cc5-8868-66b3d0cfd060.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/39fc63ee-5efb-4dce-9897-3d4ebe12e8f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/ee9ac36f-ffed-47a9-b4ad-00b1f354e118.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/1132bc98-4b7a-4761-99b8-7d2e628e7e6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/d76a526b-9525-43a7-95ce-4202898d9969.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/9ebd059e-2942-4552-ad5a-5518a9aaeeb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/4fac6c76-db62-4485-9bb6-6a2883851a75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/895262c6-51e8-4e6d-b72c-aa70d34e9700.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/df951f0e-e608-48a4-9c67-777fde357c4b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/feb02126-4bfe-44d8-83be-a9482189ce79.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/7ee18d42-7f93-423c-ac3a-d0524ca5bf68.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/18d015ca-19c2-40dd-ad60-041dc2fa6dfe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/dcd9f3fa-a541-49e1-821c-85b4b0a45530.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/0c9c5ec0-9e14-4229-8e2c-acc7cb0e6afe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/33c7dbdd-2e0b-450a-9e36-183469368a02.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/25e9caf7-88e9-4e78-b515-48e320e9de88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/9a6238a4-4cd9-4e83-946f-e23829b3907e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/b7a58b28-eb15-47c5-ad0a-5dfe71c9351e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/bc8d869a-9737-4ca8-b6a1-2e68e40f18ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/2484141e-809e-4938-80f6-03593a2cc293.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/c654d581-0747-4527-ac1d-65e2c572003e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/043eda5e-a7fd-4160-b9ca-8e8ddedbb0c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/e0b13503-127c-44c3-974e-95da5d3b8b3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/5bdaf53c-7254-4163-89d3-f4c8b14cd223.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/f6df10db-51a4-4209-a3a9-e6d68d9dc708.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/8b502bb7-eaa9-424d-a61e-7e9e2da48f8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/1294c0c6-b27c-4583-ba9f-45753e9200f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/9d82d08c-7842-468b-81d7-65d1b3a90220.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2982/5f26bb5f-b107-432e-a1d1-d906b83b64fc/248581/663a71cf-c21e-4eb7-8544-60d40ad5bb61.jpg
 • 6
 • 6
 • 375m2
 • 5268m2
arbitro: ADP6118
Prezzo di vendita
2 400 000 €
 • 6
 • 6
 • 375m2
 • 5268m2
arbitro: ADP6118

STACCATO T6 IN VENDITA A ALBUFEIRA

Non perdere questa incredibile opportunità! Questa splendida villa indipendente vanta una piscina privata e viste panoramiche mozzafiato. Immerso in un generoso appezzamento di terreno di 5.268 m2 in una posizione privilegiata, è un'oasi di tranquillità immersa nella natura, a soli 6 minuti dal cuore di Albufeira e da tutti i servizi essenziali.

Questa proprietà è completamente recintata e offre due cancelli d'ingresso con pavimentazione tradizionale portoghese. Completa di cantina, spazi di stoccaggio, parcheggio coperto per più veicoli e un giardino ben curato con orto.

La villa emana fascino ed eleganza, si sviluppa su due livelli. Il piano terra dispone di un invitante atrio, un accogliente ingresso con camino, una dispensa, 2 bagni (di cui uno privato), 3 camere da letto, una cucina completamente attrezzata, un ampio soggiorno con un accogliente camino e una zona pranzo con accesso a una generosa terrazza. La terrazza è dotata di zona pranzo, forno a legna, barbecue e piscina scintillante con vista mozzafiato sul mare, sulla città e sul porto turistico di Albufeira.

Il primo piano della villa ospita 3 bagni (di cui 2 privati) e 3 camere da letto, una delle quali vanta una terrazza che offre una vista panoramica che vi toglierà il fiato.

Cerro d'Águia è rinomato per la sua bellezza pittoresca, arroccato su una collina che offre una vista sul mare senza ostacoli e paesaggi naturali affascinanti. Offre un'atmosfera serena e tranquilla, un rifugio accogliente dal vivace centro di Albufeira, il santuario perfetto per gli amanti della natura in cerca di una fuga tranquilla.

Sarai nelle immediate vicinanze di spiagge paradisiache come Praia dos Pescadores e Praia de São Rafael. Inoltre, puoi facilmente raggiungere a piedi il porto turistico di Albufeira e il vivace centro della città, dove ti aspettano una vasta gamma di servizi, ristoranti, bar, negozi e una vivace vita notturna.

La casa dei tuoi sogni ti aspetta: non lasciarti sfuggire questa opportunità! Contattaci per scoprire questa casa.

Caratteristiche della proprietà

 • Aria condizionata
 • Caminetto
 • : 2
 • Plenty Of Natural Light
 • Balcone
 • Garage
 • Giardino
 • Outdoor Barbeque
 • Outdoor Entertaining
 • Surrounding Views
 • Piscina
 • Terrazzo
 • ,
 • Posizione centrale
 • Certificazione energetica: B
 • : , Schools, ,
 • Near Marina
 • Residential Area
 • Secure Parking
 • Orientação solar: Sul
 • Traditional Architecture
 • Anno di Costruzione: 1988
 • Certificazione energetica

Posizione

Chiedere informazioni

Il nostro sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza utente. Utilizzando il sito Web, confermi di accettare l'uso dei cookie in conformità con la nostra politica sulla privacy.   Per saperne di più